VÌ SAO CẦN THEO DÕI CÁC CHỈ SỐ SỨC KHỎE?

Ngày càng có nhiều người nhận thức được sự cần thiết phải kiểm soát các chỉ số sức khoẻ của chính họ. Tiến sĩ thống kê học Talithia Williams đã chia sẻ một câu chuyện hài hước trên TED cho thấy việc theo dõi các chỉ số sức khoẻ đã tác động đến cuộc sống của cô và của gia đình như thế nào.

Talithia qua câu chuyện của chính cô đã chỉ ra rằng tất cả chúng ta nên đo và theo dõi những số liệu về cơ thể mình hằng ngày vì những số liệu đó có thể cho chúng ta biết nhiều thông tin hơn so với các bác sĩ.

Trung tâm Yoga Hiểu Về Sức Khỏe
hieuvesuckhoe.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: