VÌ SAO CẦN THEO DÕI CÁC CHỈ SỐ SỨC KHỎE?

Ngày càng có nhiều người nhận thức được sự cần thiết phải kiểm soát các chỉ số sức khoẻ của chính họ. Tiến sĩ thống kê học Talithia Williams đã chia sẻ một câu chuyện hài hước trên TED cho thấy việc theo dõi các chỉ số sức khoẻ đã tác động đến cuộc sốngContinue reading “VÌ SAO CẦN THEO DÕI CÁC CHỈ SỐ SỨC KHỎE?”