CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

A. Mục đích thu thập thông tin

Các thông tin được thu thập bao gồm:

  • Thông tin cơ bản: họ và tên, năm sinh, giới tính, nghề nghiệp, điện thoại, email
  • Thông tin sức khỏe: mục tiêu sức khỏe, tình trạng sức khỏe thể chất, tình trạng sức khỏe tinh thần

Đây là các thông tin khách hàng cần cung cấp khi đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc tham gia các chương trình của HVSK. HVSK sử dụng để thông báo đến khách hàng khi cần thiết; hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ, tham gia các chương trình của HVSK và các hỗ trợ khác trong trường hợp khách hàng có nhu cầu.

B. Phạm vi sử dụng thông tin 

Thông báo

  • Xác nhận và trao đổi các thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ tại HVSK
  • Chăm sóc, hỗ trợ giải quyết các thắc mắc trong quá trình sử dụng các sản phẩm và dịch vụ tại HVSK
  • Gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ và các chương trình mới đến khách hàng

Hỗ trợ thực hiện mục tiêu sức khỏe

  • Hiểu hơn về sức khỏe thể chất và tinh thần của khách hàng để sắp xếp vào các khóa học và chương trình phù hợp
  • Sử dụng trong việc giúp khách hàng hoàn thành mục tiêu sức khỏe cá nhân

Hỗ trợ giao hàng

Chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin như: họ tên, địa chỉ, số điện thoại cho bên dịch vụ vận chuyển nếu khách hàng cần sử dụng dịch vụ giao nhận vận chuyển.

C. Cam kết bảo mật thông tin

  • Thông tin khách hàng tại HVSK được HVSK cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật được đăng tải trên website http://hieuvesuckhoe.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. 
  • HVSK cam kết: Không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba về thông tin khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Mọi yêu cầu phát sinh liên quan đến thông tin khách hàng, bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua email hotro@hieuvesuckhoe.com hoặc gọi điện thoại tới số 0901303370 để được hỗ trợ.