BẠN ĐANG NGHỈ KHỎE HAY NGHỈ MỆT?

Bà con có biết là có 2 kiểu nghỉ lễ không? 2 kiểu đó là nghỉ khỏe và nghỉ mệt 😀. Nghỉ khỏe là sau kỳ nghỉ lễ thì cơ thể mạnh khỏe, tinh thần thoải mái tươi mới, hăng say quay lại công việc. Nghỉ mệt là sau kỳ nghỉ lễ thì cơ thể uểContinue reading “BẠN ĐANG NGHỈ KHỎE HAY NGHỈ MỆT?”