YOGA LÀ GÌ?

Bắt nguồn từ Ấn Độ từ nhiều ngàn năm trước đây, yoga vốn là một pháp môn tu tập. Ngày nay yoga có mặt tại hàng trăm quốc gia trên thế giới và được thực hành chủ yếu trên phương diện rèn luyện thể chất.