“Yoga là gì?”

Yoga là một hệ thống các phương pháp luyện tâm và luyện thân bắt nguồn từ Ấn Độ cổ xưa.

Ấn Độ cổ xưa là cách nay trên 5000 năm, ở khu vực Nam Á ngày nay, trải dài trên lãnh thổ các nước như Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh và Nepal (phía Nam của dãy Himalaya – đỉnh Everest/Chomolungma cao nhất thế giới).

Luyện thân và luyện tâm là hai phần không tách rời của Yoga, tập món này, thì có món kia, tuy hai mà một, tuy một mà hai. Tập Yoga chính là luyện tập cả thân tâm.

# Luyện thân: giản dị là các asana(s), các bài tập vận động của Yoga.

Mời bà con xem video clip bên dưới, của Thầy Tirumalai Krishnamacharya, Thầy thường được gọi là “cha đẻ của Yoga hiện đại”, được coi là một trong những giáo viên Yoga có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20.

Lúc này Thầy mới được 50 tuổi 

# Luyện tâm: Chính là đời sống tinh thần của dân Ấn Độ cổ xưa, phát triển đến ngày nay. Cũng gọi là triết lý yoga, tinh thần yoga. Thí dụ bên dưới là các câu trích dẫn từ Bhagavad Gita, cuốn sách gối đầu giường của Mahatma Gandhi, thể hiện tinh thần Yoga:

– Be steadfast in the performance of your duty, O Arjun, abandoning attachment to success and failure. Such equanimity is called Yoga.

Kiên định trong sự thực hiện nhiệm vụ, hỡi Arjun, sự tự do khỏi vướng mắc vào thành công và thất bại. Sự thanh thản đó gọi là Yoga. (Bhagavad Gita 2:48)

– A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad actions even in this life. Therefore strive for yoga, O Arjuna, which is the art of all work. (Bhagavad Gita 2:50)

Người thực hành sự tận tụy phục vụ thì giải thoát bản thân khỏi hành động tốt lẫn hành động xấu trong đời này. Vì thế, Arjuna, hãy cống hiến cho Yoga, là nghệ thuật của mọi công việc.

– That state of severance from union with misery is known as Yoga. This yoga must one practice with firm resolve and unwearying zeal. (Bhagavad Gita 6:23)

Trạng thái tách rời khỏi sự kết hợp với đau khổ được gọi là Yoga. Yoga này phải thực hành với quyết tâm vững vàng và nhiệt huyết kiên cường.

Chúc cả nhà cuối tuần vui tập Yoga 

Published by Nguyen Thi Kieu Trinh

"Be the change you want to see in the world" -Mahatma Ganhdi- Chào bạn, chúc bạn một ngày mới vui và an lành :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: