Nguyễn Hoài Thanh Duyên

Lớp hiểu về sức khỏe rất tốt giúp tự bản thân mình hiểu sức khỏe của mình hơn và tự là thầy thuốc tốt chữa cho chính mình. Sức khỏe của mình được cải thiện và mình ăn được nhiều hơn, ăn ngon miệng hơn và làm việc hiệu quả hơn trước. Mình nghĩ mọi người nên học để nhận biết dấu hiệu cũng như tự chăm sóc bản thân mình tốt hơn, sống vui hơn 😀