Hoàng Thị Thu Thảo

Em thấy lớp yoga ứng dụng tốt quá, giờ mỗi khi em có vấn đề sức khoẻ gì là em biết tự động làm gì ngay để cải thiện. Em biết lý do cần làm các tư thế nên giúp thay đổi lối sống và cải thiện sức khỏe của em rất nhiều.