Bác sĩ Lâm Thị Hằng

Tốt nghiệp trường ĐH Y Khoa Hà Nội, chuyên ngành bác sĩ Đông Y,  cố vấn của chương trình với những trải nghiệm thực tế trong quá trình mang thai và nuôi con nhỏ.