Đội ngũ huấn luyện viên

HLV đứng lớp nhiều kinh nghiệm hướng dẫn thực hành yoga cũng như hỗ trợ sức khoẻ cho học viên, và cũng là người đang chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để làm bố mẹ.