HLV Hằng Lâm

Tốt nghiệp Đại học Y Khoa Hà Nội, chuyên ngành bác sĩ Đông Y
– Chứng chỉ quốc tế “Master of  Yoga” của Sivananda Yoga
– Chuyên gia Trị Liệu Phục Hồi Chức Năng được chứng nhận của Đại học Yoga – S-VYASA (Ấn Độ)
– 3000 giờ hướng dẫn Yoga với hơn  800  học viên.