HLV Nguyễn Bảo Ngọc

Huấn luyện viên trưởng của HVSK

– Chứng chỉ huấn luyện viên yoga quốc tế của Sivananda Yoga Vedanta Centre

– Hơn 1500 giờ kinh nghiệm hướng dẫn thực hành Yoga và chia sẻ về sức khoẻ

– Đang theo học ngành Y học cổ truyền