Cùng nhau

Đây là những bức ảnh hậu trường đợt chụp ảnh chuẩn bị tài liệu cho khoá Đào tạo Huấn luyện viên Yoga (Yoga Teacher Training Course – YTTC) sắp tới.

Mỗi khung hình là sự tận tâm muốn hướng dẫn cho các HLV tương lai được tốt nhất, là tiêu chuẩn công việc và tấm lòng với nghề của tập thể anh chị em ở Hiểu về sức khỏe. –

Mình chụp không quen tay, cô giáo phải giữ tư thế rất lâu.

Cô giáo cần ảnh ngay, mình xử lý ảnh liền.

Học viên lớp YTTC cần phụ đạo khi kỳ thi gần đến, các HLV hỗ trợ 1:1 đều sẵn sàng.

Học viên hồi hộp, chưa biết có thi đậu, Ban Huấn Luyện còn run hơn.

May quá, các HLV tương lai đều rất rất nỗ lực trong cả kỳ thi kiến thức Y học và Dẫn tập Yoga trong tận đêm cuối trước ngày thi ❤

Chúc mừng cả lớp, từ học viên tới giảng viên, chúng ta, cùng nhau đều đã đậu kì kiểm tra của chính mình rồi!

Và chào mừng khoá YTTC mới chuẩn bị gia nhập với tập thể anh chị em Hiểu Về Sức Khoẻ vào cuối tuần này ❤❤

Hẹn gặp cả nhà vào Chủ nhật tuần này!

Khoá YTTC K2, chúng mình tới đây!!!!!

Credit:

Published by Nguyen Thi Kieu Trinh

"Be the change you want to see in the world" -Mahatma Ganhdi- Chào bạn, chúc bạn một ngày mới vui và an lành :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: