Bạn có biết một ngày mới bắt đầu lúc 11h đêm?

Sự thật là đối với cơ thể, một ngày mới bắt đầu trước nửa đêm tận 60 phút đấy các bạn. Bởi vì từ 11h đêm gan đã bắt đầu tiến hành nhiệm vụ bài độc cho cơ thể, và gan chỉ có thể thực hiện hiệu quả nếu bạn đã ngủ say trước thời gian này.

Không chỉ có nhiệm vụ thải độc, gan còn là kho dự trữ máu của cơ thể. Hồng cầu được tái tạo trước 12h đêm đời sống sẽ dài hơn, có thể đến 120 ngày trong khi bình thường chỉ có 90 ngày.

Điều này giải thích vì sao những người ngủ đủ giờ mà thức khuya (ví dụ 2h sáng đi ngủ đến 10h sáng mới dậy) thường trông xanh xao do những hồng cầu bị chết sớm. Theo bác sĩ Trần Đông A: “Mỗi giờ ngủ trước 12h đêm bằng 2h ngủ sau 12h đêm”. Do vậy, trong mọi trường hợp cố gắng đi ngủ trước 11h, còn càng ngủ sớm càng tốt.

Nếu thường xuyên thức khuya, hãy thử ngủ sớm trong 3 ngày liên tục, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt

Trung tâm Yoga Hiểu Về Sức Khỏe
hieuvesuckhoe.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: